Hjälparen kommer

2018-05-11

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".