Vaksamhet och väntan

2018-11-15

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".