Nåd och tjänst

2016-01-18

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas