Prövningens stund

2016-02-10

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas