Den kämpande tron

2016-02-17

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas