”Guds mäktiga verk”

2016-03-09

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas