Kristus är uppstånden.

2016-03-24

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas