Den Gode Herden.

2016-04-06

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas