Hjälparen kommer

2016-05-06

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.

Jonas