Gud – Fader, Son och Ande.

2016-05-17

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.