Kallelsen till Guds rike.

2016-06-01

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.