Förlorad och återfunnen

2016-06-07

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.