Enheten i Kristus.

2016-08-27

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.