Ett är nödvändigt.

2016-09-01

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.