Att lyssna i tro

2016-09-20

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.