Lovsång

2016-10-04

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen.