Vaksamhet och väntan

2016-11-08

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen