Kristi återkomst.

2016-11-17

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen