Ett nådens år.

2016-11-25

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen