Guds rike är nära

2016-11-29

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen