Bana väg för Herren

2016-12-06

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen