Jesu födelse

2016-12-22

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under ord_på_vägen