I Jesu namn

2016-12-31

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".