Nåd och tjänst

2017-02-07

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".