Jesus är vårt hopp

2017-02-10

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".