Det levande ordet

2017-02-14

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".