Den kämpande tron

2017-03-07

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".