Påskens vittnen

2017-04-20

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".