Den gode Herden

2017-04-25

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".