Hjälparen kommer

2017-05-28

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".