Den Helige Ande

2017-05-31

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".