Gud – Fader, Son och Ande

2017-06-09

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".