Vårt dop

2017-06-15

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".