Den högstes profet

2017-06-21

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".