Enheten i Kristus

2017-09-13

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".