Att lyssna i tro

2017-10-09

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".