Trons kraft

2017-10-16

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".