Vaksamhet och väntan.

2017-11-20

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".