Guds rike är nära

2017-12-04

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".