Bana väg åt Herren

2017-12-12

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".