Jesu födelse

2017-12-21

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".