I Jesu namn

2017-12-27

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".