Nåd och tjänst

2018-01-23

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".