Uppenbarelsens ljus

2018-01-31

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".