Prövningens stund

2018-02-14

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".