Den kämpande tron

2018-02-20

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".