Påskens vittnen

2018-04-04

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".