Den gode Herden

2018-04-12

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".