Bönen

2018-05-05

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".