Friheten i Kristus

2018-08-15

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".