Trons kraft

2018-10-01

En ny betraktelse av Gösta Degerman finns att läsa under "Ord på vägen".